Koçluğa Yaklaşımım

Evet, koçluk yaklaşımımda her danışanın gereksinim duyduğu iç gücünün kendisinde var olduğuna inanırım. Danışanın halihazırda sağlıklı, tam ve bütün, kaynakları olan bir birey olduğundan yola çıkarım. Her danışan kendi koşullarına göre, kendi gerçeğine göre, cevaplarını da kendi içinde bulundurur. Belki yaşamın yaşamın koşuşturmacası içinde içindeki güçle bağlantısı zayıflamış, bu cevapları göremez olmuş olabilir. İşte bir Koç olarak benim görevim, danışanımın kendi içinde göremedikleriyle, duyamadıklarıyla iletişime geçmesini sağlamaktır. Danışanımın ancak kendisini tam görebildiğinde, kendi duygularıyla temasa geçtiğinde, değişim-dönüşüm tohumlarının atıldığını biliyorum. Bu yüzden ona ayna tutmak, özellikle güçlü yanlarını, yapabileceklerini fark etmesini sağlamak benim bir koç olarak birincil görevim. Mezun olduğum iki koçluk okulunun bakış açıları yaptığım koçluğun bilimsel alt yapısını oluşturmakta.